PDF HALİNE GÖZ ATMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

AKADEMİK DERGİLER

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. http://fenbildergi.aku.edu.tr/ (açık e-dergi)

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi http://muh.bartin.edu.tr/workpage.aspx?department=13&navurl=B36512300

Beykent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Journal Of Scıence And Engıneerıng http://www.beykent.edu.tr/WebProjects/Web/fbe.php?CategoryId=1100 (açık e-dergi)

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. http://edergi.bilecik.edu.tr/index.php/fbd (açık e-dergi)

Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Aylık Bülteni. http://mmf.bozok.edu.tr/bulten/arsiv.html (açık e-dergi)

Çankaya University Journal of Science and Engineering. http://cujse.cankaya.edu.tr/ (açık e-dergi)

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. http://mmf.cu.edu.tr/tr/detay.aspx?pageId=1470 (açık e-dergi)

DEÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi http://web.deu.edu.tr/fmd/ (açık e-dergi)

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi. http://www.dicle.edu.tr/muhendislikdergisi/ (açık e-dergi)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Journal Of Engıneerıng Archıtecture Faculty. http://mmfdergi.ogu.edu.tr/index_dosyalar/Page1059.htm (açık e-dergi)

Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. http://web.firat.edu.tr/ffmu/ (açık e-dergi)

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi http://www.mmfdergi.gazi.edu.tr/index.php/MMF (açık e-dergi)

ITU Journal of the Faculty of Architecture. http://itutaskisla.com/az-dergisi/ (açık e-dergi)

İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi: Mühendislik. http://www.itudergisi.itu.edu.tr/ (açık e-dergi)

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi http://www.journals.istanbul.edu.tr/iumbd (açık e-dergi)

İTÜDERGİSİ/a. mimarlık, planlama, tasarım. http://www.itudergisi.itu.edu.tr/ http://itudergi.itu.edu.tr/index.php/itudergisi_a/issue/archive (açık e-dergi)

Kafkas Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi http://www2.kafkas.edu.tr/fbe/arsiv/sayi_1.pdf (açık e-dergi)

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi. http://fmd.ksu.edu.tr/ (açık e-dergi)

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bülteni. http://mmf.ksu.edu.tr/icerik_detay.aspx?id=7 . http://mmf.ksu.edu.tr/ (açık e-dergi)

MEGARON / Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi E-Dergisi http://www.megaronjournal.com/tr/jvi.aspx (açık e-dergi)

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bülteni. http://mmf.mehmetakif.edu.tr/index.php?page=bulten (açık e-dergi)

Nevşehır Bilim Ve Teknolojı Dergısı http://dergipark.ulakbim.gov.tr/nevbiltek/index (açık e-dergi)

Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. http://dergi.nigde.edu.tr/index.php/muhendislikdergisi (açık e-dergi)

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi. http://jfa.arch.metu.edu.tr/content/blogsection/5/37/ (açık e-dergi)

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. http://pajes.pau.edu.tr/jvi.asp (açık e-dergi)

SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi. http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/mbtd (açık e-dergi)

Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi. http://www.mmf.selcuk.edu.tr/mmfdergi/ (açık e-dergi)

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi. http://www.ytusigmadergisi.com/ http://eds.yildiz.edu.tr/Home/Journals (açık e-dergi)

Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi (Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering and Architecture). http://mmfdergi.uludag.edu.tr/tr/ http://kutuphane.uludag.edu.tr/Icerik/index/konu/828 (açık e-dergi)