• ADI,TÜRÜ,NİTELİĞİ VS.
  İndeks, dizin, kaynakça, rehber, kılavuz olarak adlandırılabilir.
  Birincil kaynaklardan derleme olduğu için ikincil kaynaktır.
  Bilgi Erişim destek hizmetidir.
  “Akademi” sayfaları ise, "bilimsel enformasyon" destek hizmetidir.
 • ANA SORULAR
  • Bilgiyle ilgilenmek ne demek? Somut olarak nasıl olur?
   Bilgi kaynaklarını önemsemek, onlara değer vermek. Mesleki, sektörel haber, makale, sektör raporu, web sunumu, kitap vs. türü yayınları izlemek, takip etmektir. YD YAPI DİJİTAL bu izlemeyi kolaylaştırmayı hedeflemektedir.
  • Google en önemli bilgi erişim aracı değil mi? Orada yok yok gibi…
   Google’un önemi yadsınamaz. Fakat çok sayıda web sayfasının mevcudiyeti bir anlamda bilgi erişimini zorlaştırmaktadır.
   Ana kaynakları belirtmek bilgi erişimini kolaylaştırıcı bir etki yapabilir.
 • BEKLENTİLER
  • Yapı sektöründen beklentileriniz nelerdir?
   İnovasyon son yılların önemli gerçeklerindendir. İnovasyon yapılabilmesinin gereklerinden birisi de bilgi kaynaklarına önem ve değer vermektir.
   YD YAPI DİJİTAL’in mantığı seçme kaynakları sunmaya dayalıdır. Bu kaynakların değerini en çok kuruluş yöneticilerinin bileceğine inanıyoruz.
   Bilgi odaklı davranılmalı. (Bu konuda bir kaynak: Link
   // http://www.beratbir.com/bilgi-odakli-liderlik-2/ ) ( allintitle: "bilgi odaklı" ( Link )
   Dışsal bilgi kaynakları (Sektör yayınları, mesleki yayınlar) takip edilmeli (izlenmeli), önem ve değer verilmeli ve kullanılmalı (değerlendirilmeli).
 • BİLGİ HİZMETLERİ
 • ÇEŞİTLİ
  • Çalışmanız neden ilktir?
   22 kategoride sektör linklerinden seçmeler yapan, ayrıca sektörün 1500 civarında e-kitabının tam metin linklerini listeleyen başka bir örnek şu anda mevcut değildir.
  • Yabancı örnekleri var mı?
   Bu konuda derinlemesine bir tespit çalışması yapmadıysak da şimdiye kadar rastlamadık.
  • Ülkemizde bedelli bilgi hizmetlerinin durumu nedir? (enformasyon servisleri) Gelişmiş midir?
   Mevzuat ve ihaleler alanında yerli girişimler yerleşmiş durumda.
  • Niçin vizyon projesi olarak niteliyorsunuz?
   Bilgi toplumu bütün veçheleriyle bilgiye önem ve değer veren bir yapıdır. Zaman içinde böyle bir yapıya evrilmemiz mümkün olabilir.
 • DAĞILIM
  • Yayın türlerinin sayısal dağılımında öncelik sırası nedir?
   Dağılım aşağıdaki gibidir;
   E-kitaplar 1564
   Tezler 919
   Kaynakçalar 364
   Araştırma Projeleri 273
   Dergiler/Bültenler 267
   Üniversite bölümleri 207
   Websiteleri 199
   Dernekler/Birlikler/Odalar 102
   Ürün/Adres Katalogları 81
   Haberler 59
   Makaleler 59
   Mevzuat 56
   İhaleler 50
   Sözlükler 49
   Fuarlar 30
   Akademik Dergiler 30
   Etkinlikler 26
   Projeler 13
   Raporlar 9
   Standartlar 9
   Kütüphaneler 8
   Maliyetler/Fiyatlar 7
   Kütüphaneler 5
   Veritabanları 2
 • DİĞER BİLGİ HİZMETLERİ
 • FAYDALARI
  Sadece araştırma yapan kişi ve şirketlere, üniversitelere ve tez hazırlayanlara mı faydalı?
  Sadece onlara değil… YAPI DİJİTAL sektörel/mesleki bilgileri içeren bir bilgi hizmetidir. Farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek çok yönlü bir bilgi ve yayın türü kapsamı var. Araştırmacıya faydalı olacak bilgiler yanında Yapı sektörünün pratik ihtiyaçlarına cevap verecek bilgi kaynakları da var.
  Günümüzde sektör şirketlerinin işleyişinde insanların mesleki yayınları okumaya zamanları son derece kısıtlı. Bu durumda tek bir yayının bile okunmasına bir şirket çalışanının zaman ayırması zor olsa gerek?
  Şirket içi eğitim çalışmaları sırasında personelin bu zamanı ayırması gerekebilir. Ayrıca günümüz iş şartlarında bir kitabın, bir makalenin veya başka herhangi bir dokümanın zevk için veya mesleki bilgi ihtiyacı için baştan sona okunmasının bir zorunluluk olması her zaman gerekli değildir.
  Genellikle ihtiyaç duyulan bilgi bir satırda, bir paragrafta veya birkaç sayfada olabilir. Önemli olan da bu bilgiyi bulmaktır. İşte bu tür bulmalarda YAPI DİJİTAL bir kılavuz vazifesi görebilir.
  Kimlere yararlı olabilir?
  Sistematik çalışanlara,
  Bilgiyi yönetmenin öneminin farkında olanlara,
  Bilgi odaklı çalışanlara,
  Mesleki, sektörel bilgi takibinin önemine inananlara,
  Kuruluşların araştırma bölümlerine,
  Sempozyumlara bildiri hazırlayanlara,
  Akademisyenlere,
  Öğrencilere,
  Araştırmacılara.
 • NİÇİN KULLANMALI ?
  • e-kitaplar çoğalıyor.
  • Çağımızda “bilginin büyük önemi” özellikle üzerinde durulan bir konu haline gelmiştir.
  • İğneyle kuyu kazmamak için : Webde aranan bilgiyi bulmaya çalışmak bazen iğneyle kuyu kazmaktır.
  • (İlgili bazı kavramlar: iğneyle kuyu kazmak/samanlıkta iğne aramak/webde kaybolmamak için/bilgi çöplüğü )
  • Webde kaynaklar dağınıktır.
  • Webde kısa sürede (sektöre ilişkin bilgi bulmanın) mümkün olmadığı örnekler az değildir:
  • "Ülkemizde hangi yapı / mimarlık dernekleri var” sorusunun cevabını webde kısa sürede bulunamaz.
  • Bulunanların da eksik olması ihtimal dahilindedir.
  • "Ülkemizde hangi inşaat mühendisliği bölümleri vardır" sorusunun cevabını webde kısa sürede bulunamayabilir.
  • “Ülkemizde hangi inşaat/yapı/mimarlık dergileri vardır” sorusunun cevabı için de, yukarıdaki ihtimaller geçerlidir.
  • Bu tür soruları çoğaltmak mümkün…
  • Ülkemizde basılı kaynakların webde dijital kopyaları çoğalmaktadır. Bunlar derlenerek DERGİLER ve E-KİTAPLAR bölümünde listelenmiş, kontrol altına alınmıştır.
  • Web’in kontrolsüz bir bilgi yığını niteliği bulunmaktadır. Kitaplar, raporlar ve makaleler türü yayınlar ise bu yığın içinde önemli kaynaklardır. Bunların kolay erişilebilir hale getirilmesi ile olası sorunların önüne geçme ihtimali bulunmaktadır.
  • Webde kaynaklar çoğalıyor.
  • Yeni hazırlanan sektör raporlarından haberdar olabilirsiniz.
  • Orijinalliği, sağladığı kolaylık; aradığınız kaynağı kütüphanelere gitmeye gerek kalmadan webde karşınıza çıkarması.
  • Bilgi takibi rekabette önemli bir araçtır.
  • Bilgiye önem vermek vizyonerliğin gereğidir.
  • Bir makale: “İşletmelerde Rekabet Unsuru Olarak Bilgi Yönetimi”.
  • http://iibfdergi.nigde.edu.tr/article/download/5000066517/5000061941
  • Bilgi güçtür. Batı niye güçlü? : Bir sebebi de; Bilgiye önem ve değer veriyor, izliyor.
  • "Bu tür indeksleri sadece araştırmacılar kullanır" şeklinde genel bir görüş doğru değildir.
  • Geleneksel yöntemlerle önlerde olmak, uzun vadede ayakta kalmak mümkün mü?
  • GELİŞTİRME
   • Yabancı yapı sektörü web siteleri için de bu tür (kategorilere göre düzenlenmiş) bir hizmeti düşünür müsünüz?
    Mevcut hizmetin ilgi görmesi mümkün olursa fizibilitesini yapmak isteriz.
   • Sunum şimdilik sayfalar şeklinde. Veritabanı formunda sunmayı düşünüyor musunuz?
    Mevcut hizmetin ilgi görmesi mümkün olursa, farklı uygulamalar söz konusu olabilir.
   • Orta ve uzun vadede ne gibi yenilikler düşünüyorsunuz?
    Bunun için notlarımızı alıyoruz. Bu konuda en önemli yönlendirici hizmetimizin kullanım istatistikleri olacaktır.
  • GÜNCELLEŞTİRME
   • Güncelleştirmeyi nasıl yapacaksınız?
    33 yıla yayılan bir “know how”ımız bulunmaktadır.
    İlk aşamada 3 ayda bir güncelleştirme yapmayı planlıyoruz.
  • HEDEF KİTLE
   • 22 kategoriden hangileri kimler için önemlidir?
    SEKTÖR PAYDAŞLARINA GÖRE, KATEGORİLERİN FAYDALARININ ÖNEM DERECELERİ

    1: 1. Derece faydalı / 2: 2. Derece faydalı / 3: 3. Derece faydalı
  • İHTİYAÇ
   • YAPI DİJİTAL’in sunduğu hizmet bir ihtiyaç mıdır? (Bunu cevaplarken lütfen şu yazıyı da dikkate alınız: http://www.temelaksoy.com/musterim-ne-istiyor/ )
    YD YAPI DİJİTAL kar amacı gütmeyen idealist bir çalışmadır.
    “Bilgi Arama Davranışları / Bilgi İhtiyaçları Konulu Yayınlar” kaynakça çalışmamız sırasında iş dünyasının (sektörlerin) bilgi ihtiyaçları konusunda bir yayın (araştırma) tespit edemedik.
    Ülkemizde yapı sektörünün ‘bilgi ihtiyacı’ konusunda araştırma yapılmalıdır.
    Yukarıdaki sorunun en doğru cevabını anket araştırmaları verecektir.
    Ek bir kaynak:
    http://www.abvizyonu.com/guler-sabanci-is-dunyasinin-ihtiyaci-icgoru-ve-nitelikli-bilgi.html linkinde
    şu satırlar var:
    “Zirvenin de ana konsepti olan “Bilginin Gücü” çerçevesinde konuşmasını gerçekleştiren Güler Sabancı, belirsizliklerin daha da arttığı bir dönemde yaşadığımızı ve iş dünyasının araştırmadan beklentilerinin arttığını söyledi. Güler Sabancı konuşmasını şöyle sürdürdü: “İş dünyasının hiç olmadığı kadar pazarı anlamaya ihtiyacı var. İş dünyası olarak değişen ekonomik ortamda daha çok içgörüye ihtiyacımız var. Araştırmacılardan tüketicilerimizin ve müşterilerimizin tanımlanmamış ihtiyaçlarını ve toplumu en iyi şekilde anlamalarını bekliyoruz. Araştırmacılardan tüketicilerin aklını ve kalbini okumalarını bekliyoruz. Bizimle birlikte yönetim rolü üstlenerek iş dünyasına yön vermelerini istiyoruz. Sadece veriye değil, üzerinde karar alınabilecek bilgiye ihtiyacımız var. Yeni bakış açılarıyla, gelecek çağı yakalamamızı sağlayacak araştırma yöntemlerini geliştirmemiz gerekiyor.” 20 yıl önce rekabetin bu kadar şiddetli olmadığını hatırlatan Güler Sabancı, sadece bugünün ekonomik zorluklarını aşmak için değil her gün değişen pazar koşullarında başarılı olmak için nitelikli bilgiye, daha hızlı ve etkin karar alma yöntemlerine ihtiyaçları olduğunu kaydetti. Sabancı, araştırmacılara seslenerek “Buna çözüm getirecek olan siz araştırmacılarsınız” dedi.”
   • Şirket yöneticilerini mesleki bilgileri üst düzeyde insanlar olarak düşünürsek bilgili insanların bilgi bankasına ihtiyaçlarını açıklar mısınız?
    Bilgili insanla bilgi bankası birbirini tamamlar. İkisini birbirinden ayrı düşünseydik, yani bilgili insanların bilgi bankalarına ihtiyacı olmasaydı, bilgili insanların en çok bulunduğu gelişmiş ülkelerde 20.000 bilgi bankası ortaya çıkıp gelişemezdi. Bilgi çağı aşamasına ulaşılamazdı.
    Mesleki bilgileri güçlü insanlar zamanla o bilgilerini yenilemek zorundadırlar. Mesleki bilgileri ileri düzeyde olan insanların yeni bilgileri takip istekleri daha güçlüdür. Tüm yeni bilgileri içeren yeni bilgi bankalarını kendilerinin tespit etmeleri mümkün olamayacağına göre YD YAPI DİJİTAL ve benzeri bilgi bankaları çözüm sunmaktadır.
  • KAPSAMI
   • Kapsamında neler var?
    Yapı Sektörünün 22 kategorisinin her bir başlığı altında webde yer alan önemli linkler listelenmiştir.
   • Bu linkler nasıl derlenmiştir?
    Google üzerinde anahtar kelimelerle çok sayıda arama yapılmıştır.
   • Dergilerin indeksini içeriyor mu? (Dergilerde bulunan yazıların künyelerini listeliyor mu?)
    Dergilerin indeksi 2 ayrı ürün olabilir: 1) Geçmiş yıllara dönük; 2) Aylık.İkisi için de hayır. Bunun için ayrı ve zaman alıcı çaba göstermek gereklidir.
   • Webde olmayan yayınları kapsıyor mu?
    Kapsamıyor. Hedefimiz kaynağın tam metnini linkini kütüphanelere gitmeye gerek olmadan sunabilmek.
   • Kategori başlıkları daha fazla olabilir miydi?
    Taleplere göre zaman içinde yeni kategoriler eklenebilir.
   • Standartlar var mı?
    Eklenecektir.
   • Linklerde yer alan içerikleri kendi veri tabanınızda tutuyor musunuz?
    Tutulmamaktadır.
   • Yurtdışında yayınlanmış eserleri kapsıyor mu?
    Şimdilik kapsamıyor.
   • Hangi yayın türlerini kapsıyor?
    Web sayfaları (linkler): Bu linkler web sayfası, e-kitap ve makale formatında olabilir.
   • Sunumları kapsıyor mu?
    Şimdilik kapsamıyor.
   • Gazete haberleri kapsam dışı mı? Evet.
   • Tespitleriniz ne kadar tam kapsamlı?
    “Ana kaynaklar” itibariyle tam kapsama oldukça yakın olduğunu söyleyebiliriz.
  • KILAVUZ
   • Bilgilere erişim nasıl gerçekleşmektedir?
    İki ana bölüm mevcuttur: Sektörel - Akademik.
    Bunların altında kategoriler listelenmiştir. Tercih edilen kategori içinde ana linkler yer almaktadır.
  • YÖNTEM
   • İnternet ülkemize 1993 yılında geldi. O zamandan bu güne tüm linklerden mi seçme yaptınız?
    Eski linklerin pek azı webde yer almaktadır.
   • Hangi kriterlere göre seçtiniz?
    Kurumsal linkler olması öncelikli tercih sebebidir.
   • Nasıl hazırlanmıştır?
    Ana kategoriler sistematik bir bakış açısıyla düşünülmüş ve bunların webde dağınık bir halde bulunan linkleri derlenmeye çalışılmıştır.
    20 günde 16 saatlik bir mesaide derlenen YD YAPI DİJİTAL için 33 yılda 430 kaynakça kapsamında 350 bin künye (referans) derlemenin ve sınıflandırmanın kazandırdığı “know-how” ana yol gösterici olmuştur
   • Yabancı mesleki kuruluşların web sitelerinde YD benzeri bir hizmet var mı?
    Bunun için detaylı bir tarama gereklidir.
   • Yapı sektörü üzerine global bilgi kaynaklarının, bilgi hizmetlerinin bir rehberi var mı?
    Bazı tespitlerimiz DESTEK BİLGİLER sayfasında yer almaktadır.
   • Kategori başlığını Google'a yazayım sonuçlar gelir, ne gerek var sizin hizmetinize?
    Geniş bir yığın karşınıza çıkacak ve bunların içinde ana kaynakları, nitelikli kaynakları arayıp bulmanız gerekecektir.
   • Bu hizmet için hangi adlandırmalar var?
    Sektör olarak adı; 'Bilgi Hizmetleri' (Information Services); 'Veritabanı Üreticileri' ('Database producers').
    Ürünler olarak adlar: Bibliyografya; Kaynakça; İndeks; Dizin; Referans kaynakları; Bilgi kaynakları.